11541

QE 60/35 LL TP HCS

Opis produktu

• Obudowa i panel przedni wykonane z samogasnącego tworzywa ABS, klasa V0.
• Obudowa silnika i rama filtra wykonane z tworzywa ABS.
• 2-biegowy silnik prądu przemiennego, wał na łożyskach kulkowych, sprzężony z zakrzywionym do przodu wirnikiem odśrodkowym, wykonany z PBT.
• Nominalny przepływ powietrza: 60/35 m3/h
• Filtr G2, z mechanicznym alarmem zatkanego filtra w pełni zgodny z ErP reg. Nr 1253/2014/UE, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r.
• Tryb Timer EVO: włączanie/wyłączanie wentylatora wyciągowego realizowane jest poprzez sterowanie oświetleniem; Elektronika pokładowa umożliwia ustawienie podczas instalacji opóźnienia startu/stopu, gdy produkt jest włączany/wyłączany (odpowiednie opóźnienia można ustawić na 0, 45, 90 lub 120 sekund oraz na 6, 10, 15 lub 21 minut).
Tryb HCS: włączanie/wyłączanie wentylatora wyciągowego odbywa się zgodnie z wartościami wilgotności względnej otoczenia wykrytymi przez czujnik HCS (Humidity Control System) zintegrowany z elektroniką pokładową. System działa w dwóch różnych trybach, zapewniając najlepsze warunki środowiskowe:
o Przekroczenie progu: produkt rozpoczyna pracę, gdy wilgotność względna otoczenia przekroczy zadany próg, który instalator może ustawić na cztery wartości: 60%, 70%, 80%, 90% RH (70% to ustawienie fabryczne). Wentylator przestaje działać, gdy poziom wilgotności względnej spadnie poniżej 15% ustawionej wartości wilgotności względnej lub po dwóch godzinach ciągłej pracy.
o Gwałtowny wzrost wartości RH: produkt automatycznie uruchamia się w wyniku nagłego wzrostu RH (> 20% w ciągu 10 minut) i natychmiast zatrzymuje wywiew, gdy poziom RH spadnie poniżej 15% ustawionej RH lub po dwóch godzinach ciągłej pracy.
o Możliwość podłączenia do zewnętrznego wyłącznika w celu ręcznego sterowania produktem, niezależnie od wartości HR wykrytej w powietrzu (np. aby uniknąć włączenia wentylatora wyciągowego, gdy wilgotność na zewnątrz jest zbyt wysoka).
o Możliwe jest również ustawienie podczas instalacji trybu pracy ciągłej z minimalną prędkością (Ciągła Wentylacja pomieszczenia), przejście do wyboru wyższej prędkości poprzez włączenie/wyłączenie sterowania oświetleniem i tym samym do wartości wykrytych przez czujnik HR (tryb Boost).

Certyfikaty

  • IMQ IMQ
  • TUV TUV
  • CE CE
  •  

Akcesoria

Odkryj produkty powiązane.