VORT HRI E

Jednostki odzysku ciepła do montażu w suficie podwieszanym
Centralne jednostki odzysku ciepła z podwójnym przepływem, przeznaczone do montażu w suficie podwieszanym, idealne do wentylacji w pomieszczeniach mieszkalnych i komercyjnych o powierzchni do 120 m2 (HRI-E ONE) lub 240 m2 (HRI-E TWO), charakteryzujące się wysokim poziomem izolacji termicznej.

HRI-E ONE F

  • KOD 11218
    • Przepływ powietrza regulowany w zakresie od 85 m3/h do 185 m3/h.
    • 100% by-pass, obsługiwany automatycznie z filtracją.

HRI-E TWO F

  • KOD 11228
    • Przepływ powietrza regulowany w zakresie od 100 m3/h do 365 m3/h.
    • 100% by-pass, obsługiwany automatycznie z filtracją.